Tilbage til forsiden

Projekt Mere Vand på højmosen.

Landkort over den aktuelle del af mosen,  downloades her, klik på kortet:         

 

 

mere på mosen 

 

mosen
1-1
mosen
1-2

Lok1a. SkærBX, grøft fra S mod N  
12/11-06:
Foto 1-1 krydsfinerplade i grøft, der samler sig vand på nordsiden af pladen. Det kunne høres på afstand, at der rislede vand nede i tørven. Foto 1-2: Jeg skubber lidt til vegetationen og det ses, at vandet (i ca. 20 cm dybde) løber venstre om (vest om) med stor fart mod syd til laggzonen.

 

mosen
1b-1
mosen
1b-2
mosen
1b-3
mosen
1b-4
   

Lok1b. Skær BX 
12/11-06:
Foto 1b-1 retning SØ direkte mod glasværk (skorsten ses i midten): Vandhuller i gamle enmandsgrave. Foto 1b-2: retning SØ glasværkskorsten ses lidt til venstre: Et gammelt dræn ses i midten, græsset er lidt mørkere og meget vådt. Drængrøften fører direkte til Lok1c. (skær 59b). Foto 1b-3 retning mod S:  Der er masser af sjapvand i hele området.
7/1-07: Foto 1b-4 vandet strømmer med tydelige strømhvirvler i midten.

 

mosen
1c-1
mosen
1c-2
mosen
1c-3
mosen
1c-4
   

Lok1c. Sær BX 
12/11-06:
Foto 1c-1 retning mod N: Vandhuller på stien, mulig nedsivning (ikke overfladisk og ikke synligt) fra BX til 59b. Der var 3 sådanne steder, foruden stedet med drænrør Foto 1c-2, hvor vandet løber meget stærkt gennem betonrør. Meget stor vandtransport fra BX til 59b. Foto 1c-3 retning fra sti mod V. Der er en stor sø foran drænrør. Jeg var også udkig på lokaliteten den 23 oktober 2006, men da var stedet forholdsvis tørt, og der ingen vandtransport gennem røret.

7/1-07: Vandet løber stærkt direkte henover stien.

 

mosen
 2-1
mosen
2-2

Lok2. Kloakudløb ved skydebane 
12/11-06:
Foto 2-1: Der er meget stærk strøm. Foto 2-2 ved jernbanesvelle over vandløb: Vandet lugter ikke umiddelbart af kloak i dag, men som det ses af samles der skidt i overfladen, vandet virker lidt grumset. I dag ingen kondomer og wc-papir! Men hvilken kvalitet mon det vand har? Findes der målinger på næringsindhold?

 

mosen
 3-1
   

Lok3. Rør under sti ml. skær 27 og 62b
12/11-06:
Det var meget stærk gennem betonrør. Der er ikke noget foto af røret.
7/1-07: Foto 3-1 Voldsom strøm henover vejen.

 

 mosen
4-1
mosen
4-2
 mosen
4-3

Lok4a. Kryds mellem skær 58, 59, 62b og 59b
12/11-06: Foto 4-1 Der ligger vand flere steder på stierne og i krydset, og der siver vand rundt mellem ”vandpytter”. Vandet løber lidt på kryds og tværs, men det løber til skær 59 og 62b.
Lok4b. Stien fra Lok4a mod V, mellem skær 58 og 59.
12/11-06: Foto 4-2 der løber tydeligt vand fra skær 58 til 59, vandpytten på midten af stien ligger ca. 50cm over skær 59´s niveau. Foto 4-3: der er masser af sjapvand i skær  59.

 

mosen
5a-1

mosen
 5a-2

mosen
5b-1

Lok5a. Sti mellem skær 60 og 56 
12/11-06:
Foto 5a-1 Drænrør med stærk strøm fra Ø mod V, drænrør under birkegrene.
7/1-07: Foto 5a-2 vandet løber nu henover sti og birkegrene.

Lok5b. Sti mellem skær 60 og 56  ca. 200m mod S
 
12/11-06:
12/11-06:
Vandpytter flere steder på sti. Vandet løber fra V mod Ø. Der er ikke noget foto.

Lok5c. Sti nord for skær 61
7/1-07:
Foto 5b-1 Vandet løber svagt i grøft langs stien fra øst mod vest.

mosen
 6b-1

mosen
 6b-2

 
Lok6a. Drænrør til Tornemoserenden 
12/11-06: Meget
stærk strøm mod N. Der er ikke noget foto.

Lok6b. Drænrør ved Tornemoserenden 30m mod V 
12/11-06:
Foto 6b-1 Der løber lidt vand direkte over stien fra skær 56/39a til skær 39. Der var meget sjapvand skær 39, nogle steder over 30 cm.
7/1-07: Foto 6b-2 Der nu store mængder af vand over stien, der er 10-20cm vand midt på stien.
 mosen
 7c-1

 

 

Lok7a. Sti mellem skær 52 og 57, grøft mod N 
12/11-06:
Vand løber tydeligt mod N

Lok7b. Sti mellem skær 52 og 57, grøft mod N
 
12/11-06:
Vand løber svagt mod N

Lok7c. Grøft fra Ø mod V 
12/11-06:
Foto 7c-1 (det var svært at fotografere p. gr. af tætte Porsebuske):  Vandet løbet svagt men tydeligt fra V mod Ø
7/1-07: Vandet løber nogenlunde ligesom den 12/11-06.


Lok7d. Grøft fra S mod N, nordlig del
 
12/11-06:
Vandet løber svagt men tydeligt mod N (lidt overraskende, synes jeg - jeg troede det ville løbe mod S!)

Lok7e. Grøft fra S mod N, sydlig del 
12/11-06: Vandet løber svagt men tydeligt mod N.

mosen
 8-1
 

Lok8. Ved det gamle tårn 
12/11-06:  Foto 8-1 Krydsfinerplade nedgravet. Der var masser af vand, på sydsiden af pladerne, ved alle tre plader. Pladernes berettigelse er derved bevist. Men der burde måske være flere plader?
7/1-07: Som den 12/11-06

 

mosen
 9-1
mosen
 9-2

Lok9. Sti mellem skær 53 og 54 ved blå stimærke 
12/11-06:  Foto lok 9-1 midt i krydset løber vandet direkte over, i gennem en meget lille grøft til skær 53. Foto 9-2: ved svinget (krydset, blå pæl ses midt i baggrunden): Der samler sig en del vand på stien. Vandet fra skær 54 presser på for at komme over stien mod skær53.

Lok10. Skær 55, Vandhul med bl.a. Sphagnum cuspidatum 
12/11-06: Grøft med vand, tilsyneladende ingen strøm i vandet. Men der er vandfyldte grøfter fra vandhullet mod meget våd laggzone ved skær BX.

 

mosen
11-1
mosen
11-2
mosen
11-3

Lok 11. Den nordvestlige del af skær 45
12/11-06.
Et område på ca. 10 m2 dækket med sjapvand.
7/1-07.
Foto 11-1 Det vandfyldte areal er blevet mindst dobbelt så stort. Vandet løbet stærkt over i skær 43. Foto 11-2 i svinget løber vandet over. Foto 11-3 vandet løber ind i skær 43.

 

mosen 12a-1 mosen
12a-2
 
mosen
12b-1

Lok12. Skær 43
7/1-07.
Skær 43 Store dele af skæret står under vand. Formodentligt kommer vandet fra skær 45. Foto 12a-1-2.
7/1 -07. Sti mellem skær 43 og den vestlige del af laggzonen. Foto 12b-1 vandet løber direkte over stien.

mosen
13-1
   

Lok 13. Sti mellem skær 45 og skær C (den vestlige del af Westphalerskæret)
7/1-07 Mellem 20cm - 30cm på midten af stien Foto 13-1