Indgang ved glasværk     (Rød rute)

    
Indgang ved glasværk
Indgangen til mosen fra glasværket/Holmegaard VærkNæste foto- Indgangen ved glasværk

- Glasværksengen og Trollesgaveengen

- Omlægning af vandtilførsel

- Landkort: Hele mosen - Rød rute

- Oversigt
Rød rute er på ca. 5 km.
Indgangen ved glasværket (og Holmegaard Værk)  Men inden du begiver dig ud på moseturen på rød rute håber jeg at du har kigget på udsigten fra glasværket mod Glasværksengen, næsten direkte mod vest på din venstre hånd. Man har frit udsyn over engen fra Holmegaard Værks bygning.
Afhængigt af årstiderne og vejret skifter engen karakter se feks. på disse foto: En tidlig vintermorgen med sne i hjulspor eller her hvor man ser engen fra den modsatte side (fra Fensmark skov mod glasværket) en varm sommerdag


Er du klar til at gå turen på rød rute så klik på rød pil øverst til højre.
Glasværksengen og Trollesgave engen:

Engen blev fredet i 2007 i forbindelse med den nye fredning af mosen. Arkæologoger har konstateret at på trods af tidligere dyrkning på engen er der bevaret fine kulturlag med rester fra stenalderen i muldlaget. Derfor er det vigtigt at der ikke graves yderligere og at engen bavares fugtig.

Trollesgave – boplads på fast bund, ca. 11.000 f.Kr.
Lille boplads fra slutningen af istiden. Den ligger på et sandet plateau direkte ud mod dybe moselag
neden for Fensmark Kirke og er den ældste, nøjagtigt daterede boplads fra Skandinavien.
Dele af pladsen blev udgravet i 1973-75. Undersøgelsen var især koncentreret om selve beboelsesområdet, hvor redskaber og flintaffald blev påvist i et sandlag få centimeter under pløjelaget. I
1980-81 blev arbejdet genoptaget, fordi beboelsesområdet var ved at blive ødelagt ved pløjning (fig.
11). Muligvis er de nedre dele af beboelsesområdets udkanter fortsat bevarede. Sikkert er det, at store dele af den brednære søbund med udsmid fra beboelsen er bevaret i fin stand nederst i de vandmættede moselag (fig. 12 og 14).
Beboelsesarealet med tilhørende håndværksområder har en udstrækning på mindst 15 x 20 meter.
Inden for dette område er der påvist spor af et ildsted og en bolig. Størstedelen af affaldet fra bopladsens flinthåndværk lå fortsat i dynger, på de steder, hvor arbejdet var foregået. Der har tilsyneladende arbejdet tre flintsmede: En rutineret voksen, et urutineret ungt menneske og et barn. Den
horisontale spredning af flintaffaldet viser, at barnet arbejdede side om side med den voksne med
front mod denne (fig. 13). (Kilde 25)


I slutningen 1990´erne, altså før den nye fredning, plantede Holmegaard Gods energipil op mosens sydkant på trods af de arkæologiske interesser der er i engen og på trods af vigtigheden af at bevare mosens omgivelser så våde og åbne som muligt. Mosens gæs og vadefugle bryder sig ikke om dette krat med tæt bevoksning, hvor eventuelle rovdyr kan gemme sig og overraske dem.
Til gengæld suger energipilen masser af den næring (kvælstof, fosfor m.m.) som byen Fensmark tilfører.


EnergipilOmlægning af tilførsel af vand fra Fensmark by...........Den seneste udvikling af html har gjort mere og mere ud af at skille strukturen af en hjemmeside fra udseendet. Strukturen har til formål at fortælle den enhed og browser, der skal gengive hjemmesiden, hvad de enkelte dele er. Ideelt set skal html-koder blot give browseren beskeder i stil med: her begynder html-siden, her er sidens titel, her begynder indholdet, her er en overskrift, her er et billede, her er et link, her er en tabel, her slutter indholdet osv.

TG
xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx