mosen

Ælteværket i Broksø Enge

I Broksø Enge ligger resterne af det gamle ælteværk som blev brugt under krigen til fremstilling af tørv. Desværre er dette historiske interessante sted under voldsom forfald og det er kun et spørgsmål om kort tid, før at det hele rådner op - trist!
Når tørven ikke kunne skæres ud i hele tørvestykker brugte man et ælteværk til at blande tørvesmuld og vand. Tørvedyndet blev derefter formet til firkantede stykker der tørrede på enge og marker i nærområdet.

Det gamle ælteværk i Broksø Enge

Den gamle æltemaskine i Broksø Enge


Omkring ælteværket ses stadig enkelte rester af jernbanespor, hvorpå der blev kørt tørv ude fra tørveskærene og ind til æltemaskinen. Tørven blev transporteret på hjemmelavede tipvogne bygget af træ. Efterhånden som de forskellige tørveskær blev tømt, blev sporene flyttet. På højmosen i Holmegårds mose havde man ælteværk som var monteret på en pram der sejlede i vandet, man kunne derfor flytte ælteprocessen tættere på tørvegravningen.
Det må have været et tung og slidsomt arbejde at deltage i denne produktion, men da hele landet manglede import af både kul og olie, var tørveproduktionen livsnødvendig for at opretholde bare et minimum af energi til brug for både trafik, industri og varme i de kolde vintre.


Resterne af tipvognspor fra tørvegravene til ælteværket.


Tørvelade ved Broksø gods

Rejsegilde af Tørvelade ca. 1935. Håndværkere fra venstre og godsejer yderst til højre. NæstvedArkiverne

Når tørven var tørret på engen blev kørt ind i store lader, hvor man var sikker på at den kunne holdes tør hele året.


Mere om tørvegravning i Holmegårds mose

Referencer:
Jernbanehistorisk forum

Arbejdets folk i tre sogne
NæstvedArkiverne


 Forside

 Blog

 Mosen

 Tilstand

 Naturgenopretning

 Henvisninger

 Foto fra mosen

 Landkort / Flyfoto

 Kontakt

mosenmosenmosen

Denne side er beskyttet iflg. lov om ophavsret © Copyright. Webdesign og Foto : Rune Larsen. Mere om denne hjemmeside