mosen

Adopter et stykke af mosen - aktiv naturpleje

I samarbejde med Naturstyrelsen og Danmarks Naturfredningsforening introduceres et nyt initiativ. Alle der har lyst kan medvirke i projektet ”Adopter et stykke af mosen”. Det handler om at der skal ryddes små birketræer i et afgrænset område. Man bestemmer helt selv hvornår man vil give det et nap! Er du alligevel en tur i mosen, så er du velkommen til at rydde lidt træer, lige nøjagtig så meget som du har lyst til.

Efter aftale med Torben Hviid fra Naturstyrelsen doneres en drænspade til formålet. Spaden har Naturstyrelsens logo og er velegnet til lirke de små træer op med. Det kan være en god ide at være to om arbejdet, idet den ene vipper træet lidt op med spaden og den anden river det op med hænderne. Det er vigtigt at de små træer rives op, således at rødderne kommer med. Birketræer har en fantastisk evne til at gro videre selv om man har klippet den ned. Man kan også gøre det alene, med eller uden spade, det gælder bare om at prøve sig frem – husk arbejdshandsker og gummistøvler. Langt de fleste træer på dette område er lette at rive op, mens andre steder i mosen må der bruges mere hårdhændede metoder. Hvert forår arrangeres "Frivillig naturpleje", hvor der tages både små og store birketræer, men det foregår andre steder i mosen.

På dette kort (link til Googlemaps):  kan du se det afgrænsede område til dette nye initiativ.

Som nævnt er initiativet nyt og 2016 vil være en slags forsøgsperiode. Det er vil vise sig, hvor stor interessen er, men hold dig ikke tilbage. 

Vi garanterer meningsfuldt arbejde, frisk luft, naturoplevelser og god motion!

Tilmelding og mere information kan fås ved henvendelse – se under kontakt

Projektet er en del af flere aktiviteter i det EU-støttede LIFE projekt til genopretning af mosen    Life Natura

Aktiv naturpleje Aktiv naturpleje

Det er en fordel at være to til lidt større træer. De helt små træer kan tages uden spaden.

Aktiv naturpleje

Her ses området fra udsigtstårnet.
 Forside

 Mosen

 Tilstand

 Naturgenopretning
   Fredning
   Aktiv naturpleje
   Frivillig naturpleje
   Porsmosen

 Henvisninger

 Foto fra mosen

 Landkort / Flyfoto

 Kontakt

mosen
mosen

Denne side er beskyttet iflg. lov om ophavsret © Copyright. Webdesign og Foto : Rune Larsen. Mere om denne hjemmeside