mosen

Før naturgenopretningen


Alle foto er fra før naturgenopretningen.


 


1

2

3

4


5


61. Efteråret 2000. Til venstre ses den gamle pumpestation fra Gisselfeld kloster. Vandkanalen leder vandet ud til Susåen

2. Efteråret 2000. Udsigt over markerne, i Gødstrup Enghave, før det hele blev dækket af søen. Til venstre ses Gødstrup pumpelag pumpestation.

3. August 2002. Udsigt fra vest mod øst, i baggrunden ses landskabet omkring Gødstrup.

4. Efteråret 1999. Hele Gødstrup Enghave (nu Gødstrup Engsø) var dækket af vand, men i foråret 2000 blev det tørlagt, endnu en gang midt i fuglene yngletid.

5. Efteråret 1999. Markerne er under vand.

6. Vinteren 2003. "Midt i søen" med udsigt mod nord. Højspændingsledningerne blev fjernet kort tid efter dette foto. Forside

 Blog

 Mosen
   Højmosen
   Porsmosen
   Gødstrup Engsø
      Før genopretning
      Efter genopretning
      Gødstrup skov
      Gamle landkort

   Torpe mose
   Broksø Enge

 Tilstand

 Naturgenopretning

 Henvisninger

 Foto fra mosen

 Landkort / Flyfoto

 Kontakt

mosenDenne side er beskyttet iflg. lov om ophavsret © Copyright. Webdesign og Foto : Rune Larsen. Mere om denne hjemmeside