Du er her Forsiden Registrering Yngle- og rastefugle i Holmegårds mose

 

Yngle- og rastefugle i Holmegårds mose.
 

Optæller: Hans Erik Jørgensen.
 
 

(Rastefugle, antal par)
 

1980 1983 1988 1994
Pibesvane 41 45
Sangsvane 330 330 150 130
Sædgås 2200 2200 3500 2550
Blisgås 60
Grågås 30 600 170 525
Canadagås 220 450 100
Gravand 1 0
Pibeand 600 1300
Knarand 0
Krikand 20 2000 500 450
Gråand 75
Spidsand 400 130
Havørn 2
Rørhøg 1
Blå Kærhøg 5 5 8
Kongeørn 1
Fiskeørn 2
Vandrefalk 1 2
Blishøne 200
Vibe 3500
Brushane 85
Hvidklire 200
Tinksmed 200

 

(Ynglefugle, antal par)
 

1970 1980 1993 1994 1995
Lille Lappedykker 10 1 1
Toppet Lappedykker 1 2 1 1
Gråstrubet Lappedykker 15 20 6 6 1
Sorthalset Lappedykker 2 4
Knopsvane 4 10 3 3 3
Grågås  3 40 56 40 55
Gravand  3 3 1
Knarand 1
Krikand 2 20 5 3 1
Gråand 4 75
Atlingand 3 2
Skeand 5 5 1
Taffeland 4 10 1 1
Troldand 10 20 8 8 10
Hvepsevåge 2
Rørhøg 1 3 5 4 7
Duehøg  2
Spurvehøg 1 4
Musvåge 4 5
Tårnfalk 1 4
Vandrikse 4 10 6
Grønbenet Rørhøne 10 30
Blishøne 2 200 52 20 24
Strandskade 5
Lille Præstekrave  3
Dobbeltbekkasin 10 50
Skovsneppe  1 7
Stor Kobbersneppe  1
Stor Regnspove 2
Rødben 10
Hættemåge 2000 2000 2100 2500 2000
Huldue 5
Skovhornugle  5
Vendehals  1
Lille Flagspætte 2
Nattergal 12
Græshoppesanger 2
Kærsanger 2
Drosselrørsanger  1
Rødrygget Tornskade  2
Kernebider 5