Ælteværket

I Broksø Enge ligger resterne af det gamle ælteværk som blev brugt under krigen til fremstilling af tørv. Desværre er dette historiske interessante sted under voldsomt forfald og det er kun et spørgsmål om kort tid før, at det hele vælter og rådner op.
Når tørven ikke kunne skæres ud i hele tørvestykker brugte man et ælteværk til at blande tørvesmuld og vand. Tørvedyndet blev derefter formet til firkantede stykker der tørrede på enge og marker i nærområdet.

Ælteværk

Omkring ælteværket ses stadig enkelte rester af jernbanespor, hvorpå der blev kørt tørv ude fra tørveskærene og ind til æltemaskinen. Tørven blev transporteret på hjemmelavede tipvogne bygget af træ. Efterhånden som de forskellige tørveskær blev tømt, blev sporene flyttet.
På højmosen i Holmegårds mose havde man ælteværk som var monteret på en pram der sejlede i vandet, man kunne derfor flytte ælteprocessen tættere på tørvegravningen. Det må have været et tungt og slidsomt arbejde at deltage i denne produktion, men da hele landet manglede import af både kul og olie, var tørveproduktionen livsnødvendig for at opretholde bare et minimum af energi til brug for både trafik, industri og varme i de kolde vintre.

Foto af det gamle ælteværk i Broksø. Billederne taget af Maria Fladberg