Fredninger

Højmosen

Den 24 november 2004 forklarer Danmarks Naturfredningsforenings repræsentant Michael Stoltze fredningsforslaget for Fredningsnævnet, Naturstyrelsen, Storstrøms Amt, lodsejerne og andre.

I 1987 rejste Danmarks Naturfredningsforening (DN) første gang et fredningsforslag til bevarelse af højmosens plante og dyreliv. Den første fredning sikrede mosen mod tørvegravning, som der dog for længst var ophørt kort efter 2. verdenskrig. Desværre sikrede fredningen ikke mod fortsat afvanding af mosen og derfor fik denne fredning stort set kun symbolsk betydning. Men Holmegård gods, Glasværket, flere lodsejere og fredningsnævnet modsatte sig en løsning som kunne stoppe den fortsatte dræning og afvanding af højmosen.

Fredningskendelse - 1987 (downloades som word-fil)

Fredningskort - 1987 (ca. 1 MB foto-fil)

I 2007 rejste DN et nyt og mere omfattende fredningsforslag, som en revision af den gamle fredning. Også denne gang blev fredningsforslaget mødt med stor modstand og krav om store erstatninger.
Denne gang havde DN støtte fra arkæologerne repræsenteret af Anders Fischer, der påpegede store arkæologiske interesser, især i hele området omkring højmosen og i særdeleshed ved Broksø.
DN lavede tre forskellige forslag (scenarier):
1. En omfattende fredning og naturgenopretning som kunne redde højmosen fremover.
2. En mere moderat og billig løsning som måske kunne accepteres af fredningsnævnet.
3. En absolut minimal løsning som fredningsnævnet uden problemer kunne acceptere efter DNs opfattelse.

Resultatet blev løsningen i scenarie 3, men med flere tilrettelser og forringelser til en meget moderat vandstandsstigning, begrænsninger i jagten og beskyttelse af områder med arkæologiske værdier. Fredningsarealet blev udvidet mod nord (Tyvkrogen og Broksø) og generelt rundt om hele mosen af arkæologiske årsager.


DNs fredningsforslag 2006Fredningskort - 2006 (ca. 2 MB): Fredningskort 2006

Fredningskendelse 2009 (17 MB): Fredningskendelse 2009