Frivillig naturpleje

Højmosen

Fra april 2021 - tak til de mange frivillige


Siden 2007 har Næstved DN i samarbejde med Naturstyrelsen foretaget en frivillig naturpleje af et område i Holmegårds mose.

HAR DU LYST TIL AT YDE EN FRIVILLIG INDSATS FOR AT GENSKABE NATURVÆRDIERNE I MOSEN VED AT FÆLDE TRÆER - SÅ HAR DU CHANCEN HER!
Ved at fælde træerne forøges chancerne for at den naturlige vegetation kan genskabes efter mange års misligholdelse og dræning. Den nye fredning af mosen har åbnet muligheder for bedre naturpleje og en vandstandshævning. Træfældning kombineret med vandstandshævelser kan skabe nye muligheder for, at den helt særegne og spændende højmosenatur kan genskabes. Et birketræ drikker ca. 400 liter vand i døgnet, så derfor gør det en stor forskel for mosen, hvis træerne fjernes. Man får god motion og frisk luft, men vi holder også nogle hyggepauser, hvor vi slapper af, snakker om natur, og hvad der ellers er lyst til. Alle er velkomne!

Frivillig naturpleje lørdag den 4. maj 2024 kl. 10.


Citronsommerfugl Citronsommerfuglen Tag et Tørstetræ med hjem til haven - og gør Citronsommerfuglen glad.

Som noget nyt kan man i år tage et Tørstetræ med hjem til haven ved naturplejen lørdag den 4. maj. På træet sætter den smukke Citronsommerfugl sine æg. Hvis du planter det i haven så hjælper du biodiversiteten og sommerfuglene. Bland god med kompost i jorden og gerne lidt gran/fyr-nåle. Læs mere her!

Mødested: Parkeringspladsen i Fensmark skov. Hvis du bruger GPS: sæt den på adressen: Fensmark Skov 11, 4684 Holmegaard.

Parkering: Parkeringspladsen er meget lille, men der kan også parkeres på landevejen lige ved P-pladsen.

Tilmelding: Hvis man vil have sandwich og drikkelse, er tilmelding nødvendig senest den. Tilmelding sker til Rune Larsen på telefon 61302600 eller til mail rune56@outlook.dk senest onsdag den 1. maj kl. 19. Tilmelding er ikke nødvendigt, hvis man ikke ønsker sandwich.

Medbring eller lån: Håndsave, grensaks, ørnenæb el.lign. Eventuelt rygsække/taske til transport af grej, idet der ca. 1 km fra P-plads til naturplejen. Man kan også låne udstyr på stedet af Naturstyrelsen og DN.

Mad: Naturstyrelsen byder på sandwich og drikkelse til alle tilmeldte deltagere.


Udvalgte foto af frivillige rydninger fra forskellige år 2007-2022