Kildeliste

Alle kilder og dokumenter på denne side kan downloades:

xxx

Det store svigt - Torpe mose. Kapitel 26 af Kjeld Hansen 2017

Biologisk forundersøgelse 2017

Gensnoning Øvre Suså. Naturstyrelsen 2014

Gensnoning Øvre Suså - Data og beslutningsgrundlag. Naturstyrelsen 2014.

COWI - Ikke teknisk resume

COWI - Teknisk rapport med bilag

COWI - Kort1 - Oversigtkort1

COWI - Kort2 - Topografisk kort

Cowi - kort3 - Eksisterende vandstandsforhold

COWI - kort4 - Undersøgte lokaliteter

COWI - kort5 - 1.0 - konsekvenskort scenarie 1

COWI - kort5 - 2.0 - konsekvenskort scenarie 2

COWI - kort5 - 3.0 - konsekvenskort scenarie 3

COWI - kort5 - 3.1 - konsekvenskort scenarie 3.1 (jpg - fil)

COWI - kort6 - Naturkvalitet - Potentiale

COWI - Revideret notat (ca. 2MB)

DANSKE NATURLOKALITETER. Natur og Ungdom. En naturhistorisk undersøgelse af højmoserne Holmegaards Mose, Storelung og Skidendam. 1973. Bogen er scannet i 4 dele på hver ca. 1,3 MB (PDF-filer) Kort over Holmegård Mose. Ca. 150 kb (GIF-fil)    1.Del    - 2.Del  - 3.Del  - 4.Del.

Fredningskendelse - 1987
Fredningskort - 1987 (ca. 1 MB)
Fredningskort - 2007 (ca. 2 MB)

Fredningskendelse 2009 (17 MB)

Overvågning af Mygblomst i 2004-2006 i Storstrøms Amt. Arbejdsdokument udarbejdet af AGLAJA 2006. Eigil Plöger og Gunvor Asbjerg.

Kulturarv i Holmegårds mose. Rapport udgivet af Kulturarvsstyrelsen 2004. (Link til Kulturvsstyrelsens hjemmeside - ca. 2 MB )

Bevaringsstatus af danske højmoser.

Casper Mossing og Victor Hug. Speciale ved institut for Miljø, Teknologi og Samfund. Maj 2005. Naturgenopretning i Holmegårds Mose. Udarbejdet af Maria Schou, Pia Krüger Johansen, André Frederiksen og Anders Jonsson. 2001.

Holmegårds Mose, en feltherpetologisk perle. Nordisk Herpetologisk Forerning. Nr. 2 - 2000. Lars Iversen og Henrik Graff.

Mere vand på mosen. Mosegruppens egne notater med henblik på at holde på mosens centrale dele. 2006-2012

Registrering af fugle - Holmegårds Mose af Hans Erik Jørgensen

Regisrening af fugle - Porsmosen af Hans Erik Jørgensen

Rødlistede insekter i det åbne land 2000 - fra Storstrøms Amt


Fortegnelse over vandbiller, hvirvlere, vandkalve - af Mogens Holmen.

Vandtæger og Guldsmede af Mogens Holmen 2001.

Guldsmede (Odonata) i Holmegårds Mose af Lars Iversen 2007.


Gødstrup Enghave. Hans Erik Jørgensen. DOF/Storstrøm.

Ynglefugle Gødstrup Engsø 2004. Hans Erik Jørgensen.

Myrearterne i Holmegaards Mose - Rune Larsen 2006

Vandbiller af Robert Merritt 2006

Vandtæger af Robert Merritt 2006

Edderkopper af Robert Merritt 2006

Bløddyr af Robert Merritt 2006

Baseline monitoring in the raised bog - Holmegaards Mose 2010

Monitoring in the raised bog Holmegaards Mose 2011

Monitoring in the raised bog Holmegaards Mose 2012

Basisanalyse for Natura 2000-område nr. 163, Suså, Tystrup-Bavelse Sø, Slagmosen, Holmegårds Mose og Porsmose Storstrøms Amt og Vestsjællands Amt 2006

Fredningen af Torpe mose 1989

Pleje- og driftplan for Torpe mose 2012