Skarven

En af Danmarks kontroversielle fuglearter har fra omtrent 2010 til 2016 kraftigt forøget sin tilstedeværelse i Holmegårds mose. Den er kendt for at være en meget dygtig fisker og kan fortære mange fisk i løbet af en dag og er derfor ikke særligt velset hos mange lystfiskere. På grund af de store mængder fisk og den adfærd, som gør at den lever i store kolonier, har dens ekskrementer (guanoen) stor indvirkning på det miljø som er omkring deres faste sove- og hvilepladser. Træer og buske står nøgne hen efter flere års påvirkning og området omkring sovetræer bliver stærkt påvirket af guanoen. Den er samtidigt rødlistet og fredet i Danmark og vi er ifølge internationale aftaler forpligtet til at passe på denne fugl, da den i det øvrige Europa har været på stærk tilbagegang. Jagt er derfor forbudt på denne fugl, men regulering eller skræmme metoder med kanonslag eller ligende kan undtagelsesvis ske lokalt, hvis myndighederne skønner at den er et problem. I Holmegårds mose har bestanden af Skarv vekslet en del, men i løbet af perioden 2010-2016 er antallet markant forøget til omtrent 400-500 fugle, som oftest har fisket i Karrebæk Fjord og om eftermiddagen, trukket hen over Næstved området for at finde nogle faste sove- og hvilepladser i Holmegård mose.


Skarv

Sjællandske den 1/9-2017: "Ekspert: Meningsløst at skræmme skarver SKARVER: Aktion med at skræmme skarven væk med kanonslag kritiseres af Dansk Ornitologisk Forening. Man kan ikke være sikker på, hvor den søger hen, lyder det. FENSMARK: Næstved Kommune har igangsat planen om at skræmme cirka 200 skarver væk fra Holmegårds Mose. Det sker ved hjælp af kanonslag, som skal forstyrre fuglenes nattesøvn. Den tilgang kan meget vel virke på den korte bane, men alligevel medfører den kritik fra Dansk Ornitologisk Forening. - Lige nu sidder der relativt få skarver blot ved en enkelt sø. Når man skræmmer dem væk, risikerer vi, at de slår sig ned andre steder og tilfører næringsstoffer til andre søer, forklarer Knud Flensted, der er biolog i Dansk Ornitologisk Forening. Skarven er en fredet fugl, men dens ekskrementer ødelægger den unikke natur i Holmegårds Mose. Mosen er også fredet, og derfor skal skarven væk i en fart. Knud Felsted synes ikke, at skarven ødelægger naturen. Derimod mener han, at den blot er en del af naturen. Han ser helst, at man blot lader den blive siddende. - Holmegårds Moses natur er på ingen måde truet af skarvernes tilstedeværelse. Det er meningsløst at skræmme skarverne væk på den måde. Det vil yderligere tage en årrække før søen er ren alligevel, udtaler han."

Skarv

Her er samme lokalitet marts 2018, altså få måneder efter kommunens iværksatte en regulering med at skræmme. En fuldstændigt manglende koordinering mellem Næstved kommune og Naturstyrelsen.