Kødædende planter i mosen

Soldug

Et par vandnymfer i parring er blevet fanget af Solduggens slimdråber.


Rundbladet Soldug

Rundbladet Soldug - Drosera rotundifolia: Det er en lille plante som man let kommer til at overse når man leder efter den, idet den smyger mellem andre planter og mosser. Ofte har hele planten kun en diameter på ca. 5-6 cm. Når insekterne sidder fast på bladenes slimdråber, lukker bladet sig langsomt, fortærer dyret med fordøjelsesenzymer og efter nogle dage er processen afsluttet, hvorefter bladet folder sig ud igen. Solduggen blomstrer med hvide blomster midt på sommeren.


Liden Soldug

Lille Soldug - Drosera intermedia: Bladene på Liden Soldug er mere aflange omvendt ægformet eller med næsten lancetformede blade. Den vokser ofte i små tætte kolonier med mange planter samlet. Den bliver undertiden forvekslet med Langbladet Soldug på grund af de aflange blade. Men Langbladet Solsoldug - Drosera anglica er ikke med sikkerhed nogensinde fundet i mosen. Liden Soldug vokser kun tre forskellige steder på Sjælland.


Almindelig Blærerod

Almindelig Blærerod - Utricularia vulgaris: Det er en flydende vandplante med et utal af ganske små fangstblærer på ca. 3 millimeter, som fungerer som en slags fælder for smådyr som f.eks. dafnier. Planten formerer sig ofte vegetativt i et tæt netværk hen over vandoverfladen i mosens små vandhuller og undertiden også på åbne tørvegrave. For enden af plantens trådformede bladafsnit danner planten en mørkegrøn vinterknop der synker til bunds til efteråret, men som i foråret igen stiger op til vandoverfladen og ud af vinterknoppen vokser planten og udvikles igen.


Almindelig Blærerod

I juli og august måned vokser et blomsterskaft op fra overfladeplanten med store smukke gule blomster, som er forsynet fine røde striber som leder insekter ned til blomstens nektar. Almindelig Blærerod findes en del steder på Sjælland.
Ifølge COWIs rapport side 88 (link til rapport her) er der i 1999 også fundet Slank Bærerod (måske artsbestemt som Thors Blærerod) og Liden Blæreod.


Almindelig Blærerod

Thors Blærerod - Utricularia stygia: Denne meget sjældne plante som ifølge Naturbasen kun har Holmegårds mose som eneste voksested i Danmark. Både planten og blomsten er betydeligt mindre end hos Almindelig Blærerod. Vokser ofte i meget små vandhuller som i perioder næsten indtørrer, men planten kan godt trives på en fugtig moseoverflade.


Almindelig Blærerod

Vibefedt - Pinguicula vulgaris: Dens vokser som en roset ud fra plantens midte med ca. 8-12 lysegrønne blade som er beklædt med en klæbrig overflade der får insekterne til at sidde fast. Et enzym opløser insekterne og tilfører planten næring. Blomsterne er blåviolette.


Almindelig Blærerod

Trompetblad - Sarracenia purpurea: Planten er indført fra Nordamerika og betragtes af Naturstyrelsen som invasiv i Holmegårds mose. Plantens blade er trompetformet og kan blive op til 18-20 cm høje. På indersiden af trompeten (bladet) produceres noget nektar som tiltrækker insekterne, der falder ned og drukner i bunden af trompeten. Trompetbladet er normalt fyldt med regnvand og hvis man tømmer indholdet, vil man opdage en ildelugtende klump af døde insekter. Blomstens farve veksler ligesom bladene mellem lysegrønt, rødbrunt til helt røde farver.