Planter i højmosen

Hedelyng i Holmegård mose

I slutningen af august eller i starten af september kan man opleve hedelyngen i blomst


Denne side er for tiden under opdatering - uregelmæssigeheder og fejl kan forekomme.

En højmose som ikke er kulturpåvirket, f.eks. med dræning og tørvegravning, er just ikke en lokalitet som kan fremvise en masse forskellige plantearter og det samme gør sig gældende for dyrelivet. Faktisk kan man beskrive den typiske flora på en højmose med blot 12 forskellige plantearter, foruden sphagnummosserne: Hedelyng, Klokkelyng, Rosmarinlyng, Tranebær, Revling, Tue-kæruld, Smalbladet kæruld, Tue-kogleaks, Hvid Næbfrø, Benbræk, Rundbladet Soldug og Liden Soldug. Alle arter er til stede i Holmegårds mose, med undtagelse af Benbræk.
Naturligvis finder man også andre plantearter på højmosen det gælder især Dunbirk, Mose-bunke og Blåtop, som hurtigt indvandrer på de mere tørre områder, hvor tørven efterhånden er formuldet. Flere steder i mosen betegnes sådanne områder aktive højmose med mulighed for gendannelse.
En mosaik af omkring 100 forskellige skær med forskellige vækstbetingelser på grund af tidernes ændrede graveteknikker er opstået i mosen. I Holmegårds er der tradition for at betegne de afgrænsede områder for ”skær” og ikke for ”kær”, som man bruger mange andre steder. Men fra gammel tid, da der blev skåret tørv, er områderne blevet nummeret fra 1-100. Rigkær: Skær 40, Westphalerskæret (skær C), Klokkelyngskæret (skær 47) Nogle skær har mere karakter af såkaldte rigkær med f.eks. gøgeurterne Sumphullæbe og Kødfarvet gøgeurt.
Se landkort med numre på skær

Træbevokset højmose:Store dele af mosen regnes for at
Træbælte:(Pladderskæret, 59B) På tværs af mosen fra syd kommer der et bælte som er meget præget af kraftigt voksende pil, bævreasp og tagrør. Denne bevoksning som slet ikke burde være på en højmose, tilføres næringsrigt vand fra Fensmark by, det såkaldte overbygsvand.
Lagg-zonen: I overgangen mellem skoven og højmosen (lagg-zonen) og i de skær hvor der gravet tørv opstår der helt andre sammensætninger af plantearter.
Højmose:
Rigkær:


De kødædende planter i mosen